Firmy

Spoločnosť s ručením obmedzeným – ako na to?

Spoločnosť s ručením obmedzeným (s. r. o.) je právnická osoba obchodného subjektu, a je najrozšírenejším typom podnikania na Slovensku a v Česku. V skratke, ide o právnu formu podnikania, kde majitelia nezodpovedajú za záväzky spoločnosti svojím osobným majetkom, ale iba do výšky svojho vkladu do spoločnosti. To znamená, že ak by spoločnosť mala dlho alebo by bola žalovaná, majitelia by boli povinní platiť iba do výšky svojho vkladu, a nie viac. Aj preto patrí medzi menej rizikové formy podnikania.

zmluva

Spoločnosť s ručením obmedzeným je využívaná najmä malými a strednými podnikmi, pretože umožňuje vlastníkom podniku rozdeliť si riziko a zodpovednosť pre podnikanie medzi sebou. Založenie tohto typu spoločnosti si zvyčajne vyžaduje niekoľko veľmi dôležitých, náročných a zdĺhavých krokov.

Potrebujete si dať vypracovať základné dokumenty ako zmluva o založení spoločnosti a jej stanovy. Na ich vypracovanie budete musieť navštíviť právneho poradcu a získať notárske overenia podpisov. Následne sa uskutoční vklad do spoločnosti, ktorý je pri s. r. o. na Slovensku momentálne vo výške 5 000 eur. Nevyhnete sa návšteve súdneho registra, respektíve Jednotného kontaktného miesta, kde predložíte všetku potrebnú dokumentáciu, a tým podáte žiadosť o registráciu spoločnosti do Obchodného registra. Ešte predtým, nezabúdajte si správny a výstižný názov obchodného mena. Mal by byť originálny, jednoduchý a výstižný. Pred jeho zápisom si overte, či daný názov už neexistuje. K obchodnému meno sa zvyčajne pripisuje dodatok v podobe „s. r. o.“, „spol. s r. o.“,…

podnikanie

Je dôležité mať na pamäti, že proces založenia s. r. o. a cena ezmluva.sk sa môže líšiť v závislosti od krajiny a regiónu, kde sa rozhodnete podnikať. Odporúčame sa vždy informovať o konkrétnych podmienkach. Ak však chcete začať podnikať rýchlo a jednoducho, využite činnosť odborníkov eZmluva.sk, ktorý sa o celý tento proces postarajú. A vy tak výrazne ušetríte na svojich financiách aj svoj čas. Ide o jednoduchú a rýchlu kúpu už hotovej tzv. ready made spoločnosti, ktorá je momentálne veľmi obľúbená aj na Slovensku.